Bruno Egle

Pieaicinātais docētājs, Vokālā katedra

Dzimis 1953 gada 24. decembrī. 1981. gadā absolvējis Latvijas Valsts konservatorijas vokālo nodaļu, profesora Gurija Antipova klasē. 1985 beidzis asistentūru Maskavas Valsts konservatorijā pie profesora Hugo Tica. 1984. gadā Vissavienības (tagad Starptautiskais) M. Gļinkas konkursa laureāts. No 1979. līdz 1994. gadam strādājis Latvijas Nacionālajā Operā.

Dziedoņa kontā plašs kamerrepertuārs – krievu, rietumeiropas un latviešu komponistu darbi. Koncerturnejas - Polija, Holande, Skotija, Anglija, Vācija, Šveice, ASV, Krievija, u.c..