Dite Liepa

Pieaicinātā docētāja, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra

Dite Liepa ir latviešu valodniece, pedagoģe un bijusī basketboliste. Darbojas letonikas un sociolingvistikas nozarē. Vidējo izglītību ieguvusi Rīgas 25. vidusskolā. 1989. gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļu. 1998. gadā Liepa ieguva filoloģijas maģistra grādu baltu filoloģijā. 1998. gadā uzsākusi darba gaitas Latvijas Universitātē, kur kļuva par lektori Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas katedrā. No 2000. līdz 2005. gadam bijusi lektore Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. 2005. gadā sāka strādāt Latviešu valodas aģentūrā par Konsultāciju daļas konsultanti. Pašlaik ir aģentūras galvenā lingviste. 2012. gadā tika izdota Liepas grāmata "Latvijas preses valoda".