Elena Lebedeva

Emeritētā profesore, Muzikoloģijas katedra

Absolvējusi L. Sobinova Saratovas Valsts konservatoriju (Krievija, 1969) un Gņesinu Valsts Muzikāli pedagoģiskā institūta (tagad Krievijas Mūzikas akadēmija) aspirantūru (1976). 1980. gadā aizstāvējusi disertāciju Kontrasts kā muzikāla kategorija (20. gadsimta pirmās puses mūzikas aspektā), iegūstot mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātnisko grādu muzikoloģijas apakšnozarē. JVLMA docētāja kopš 1975. gada, 1992. gadā JVLMA ievēlēta profesora amatā. Zinātnisko publikāciju  autore par mūzikas formas jautājumiem dažādu laikmetu un stilu komponistu mūzikā.

JVLMA vada studiju kursu Mūzikas forma  bakalaura studiju programmā  Mūzikas vēsture un teorija, studiju kursus akadēmiskajā un profesionālajās  maģistra studiju programmās un doktora studiju programmā Muzikoloģija.