Elīna Lūse

Lektore, Mūzikas skolotāju katedra

Mūzikas izglītība iegūta E. Vīgnera bērnu mūzikas skolā, Ventspils Mūzikas vidusskolā, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Štutgartes teātra un mūzikas augstskolā.

Intereses noturēšanai par mūzikas mācību regulāri tiek meklētas arvien jaunas un atraktīvas apguves iespējas. Viena no tādām - padziļināta Karla Orfa pedagoģiskās pieejas virziena pētīšana un izmantošana praksē.

Man uzticētajā studiju kursā tiek izspēlētas skaņu pasakas, ritma spēles un studentu kompozīcijas no olīšu dueta līdz pat ksilofonu orķestrim."