Emīlija Mežale

Pieaicinātā docētāja, Svešvalodu klase

2012. gadā Latvijas Universitātē (LU) iegūts humanitāro zinātņu bakalaura grāds somugru studijās. 2016. gadā LU iegūts humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā.

Šobrīd studē LU Humanitāro zinātņu fakultātes Doktora studiju programmā „Valodniecība”. Pētnieciskās intereses saistītas ar latviešu un somu valodas stilu, pragmatiku un sarunvalodas lietojumu. Erasmus apmaiņas programmas ietvaros studējusi Helsinku Universitātē Somijā un Stokholmas Universitātē Zviedrijā. Piedalījusies vairākās starptautiskās zinātniskās konferencēs, ir vairāku zinātnisku publikāciju autore. Tulkojusi daiļliteratūru un bērnu literatūru no somu valodas, sagatavojusi Nacionālās enciklopēdijas šķirkļus par Helsinku slengu un somu valodu. Docē kursus „Latviešu valoda” un „Latviešu valodas kultūra”.