Evelīna Zilgalve

Pieaicinātā docētāja, Svešvalodu klase

Latviešu valodas pētniece. 2011. gadā iegūts humanitāro zinātņu maģistra grāds baltu filoloģijā (Mg. hum.) Latvijas Universitātē. Doktorantūras studijās gadu pavadījusi apmaiņas studiju programmā Mišela de Monteņa Bordo Universitātē Francijā.

Kopš 2015. gada lingviste, valodas konsultante Latviešu valodas aģentūrā, docētāja Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. Kopš 2016. gada – latviešu valodas kā svešvalodas docētāja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Piedalās konferencēs, publicē zinātniskus un populārzinātniskus rakstus par valodu, vada seminārus par aktuāliem valodas jautājumiem.