Gunta Rasa

Profesore, Kameransambļa, klavieru dueta un klavierpavadījuma katedras vadītāja

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) profesore pianiste Gunta Rasa (Sproģe) ir pieredzes bagāta kamermūziķe un pedagoģe. Līdz 2008. aktīvi koncertējusi dažādu kameransambļu sastāvā Latvijā, citās Eiropas valstīs, ASV un Austrālijā. Kopš 1978. gada ir JVLMA Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras mācībspēks, kopš 1991. gada šīs katedras vadītāja.

Studējusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā (tagad JVLMA), absolvējusi Maskavas Gņesinu Valsts Mūzikas pedagoģijas institūta (tagad Gņesinu Krievijas Mūzikas akadēmija) neklātienes asistentūru. Profesionālo pieredzi padziļinājusi, stažējoties mūzikas augstskolās Brno, Berlīnē un Kopenhāgenā.

Gunta Rasa piedalījusies starptautisku konkursu žūriju darbā un vadījusi meistarklases kameransamblī mūzikas augstskolās Eiropā, kā arī Karbondeilā (ASV) un Adelaidē (Austrālija). Organizējusi un vadījusi Starptautiskos latviešu jauno mūziķu meistarkursus Jaungulbenē, Ogrē un Siguldā (1994–2014), vadījusi meistarklases Latvijas mūzikas skolu pedagogiem. No 2009. gada aktīvi darbojas Eiropas Kamermūzikas pedagogu asociācijā (ECMTA). Vairāku zinātnisko publikāciju autore (par Baltijas valstu instrumentālās kamermūzikas attīstības, repertuāra un izpildītājmākslas jautājumiem).

Regulāri ar teicamiem panākumiem gatavojusi studentu kameransambļus konkursiem un Starptautiskajiem mūzikas augstskolu studentu kameransambļu festivāliem. No 1993. gada organizē ikgadējo konkursu JVLMA labākais studentu kameransamblis. Guntas Rasas kameransambļa klasē maģistra grādu ieguvuši 29 absolventi, no tiem JVLMA strādā Antra Vīksne, Normunds Vīksne, Herta Hansena, Mārtiņš Zilberts, Ilona Meija u.c. Par izcilu pedagoģisko un radošo darbu 2013. gadā prof. Guntai Sproģei piešķirta JVLMA un Swedbank Gada balva mācībspēkam.