Ida Losberga

Lektore, Svešvalodu klase

1987.g. beigusi ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotās P.Stučkas Universitātes svešvalodas fakultāti specialitātē franču valoda un literatūra ar kvalifikāciju pasniedzējs, tulks un filologs. Piešķirtā kvalifikācija tika pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam.

2005.g. beigusi LLU un ieguvusi Izglītības zinātņu maģistra grādu. Maģistra darba nosaukums: “Itāļu valodas studijas Latvijas mūzikas izglītības iestādēs”.

Kopš 1999.g. strādā par itāļu un franču valodas pasniedzēju J.Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijā. No 2006.g. arī par krievu valodas pasniedzēju.

Pasniedz gan bakalaura, gan maģistrantūras, gan doktorantūras programmu grupās bez valodas priekšzināšanām un ar valodas priekšzināšanām, kā arī franču valodas fonētiku, krievu valodas fonētiku un lietišķo franču valodu profesionālās maģistrantūras horeogrāfijas nodaļas studentiem. Ir labas atsauksmes no studentu puses (JVLMA, LMA). Aktīvi un ar labiem rezultātiem strādā ar ERASMUS studentiem, tajā skaitā kursā Krievu valodas fonētika.

Konsultē ZPC, piedalās starptautiskās konferencēs. Tajā skaitā starptautiskā konferencē “Mūzikas valoda un valodas muzikalitātes aspekti Itālijas kultūrā” ar referātu “Itāļu valodas īpatnības 17. gs. komponistu sacerējumos”.
Piedalās projektos, tajā skaitā “Jāzepa Vītola arhīvs franču un krievu dokumentos /1921-1948/. Pirmais posms”
Piedalās meistarklasēs, kvalifikācijas celšanas kursos dažādās tēmās, tajā skaitā seminārā “Risorse internet per la lezione di italiano” un  meistarklasē “Itāļu valoda – valoda, kurā dzied”.

Ir apbalvota ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Pateicību par teicamu pedagoģisko darbu un atsaucību Jāzepa Vītola 150. gadskārtas popularizēšanā.