Ilze Cepurniece

Lektore, Muzikoloģijas katedras vadītāja un Vēsturiskās muzikoloģijas klases vadītāja, Zinātniskās pētniecības centra referente

Strādā katedrā

Muzikoloģija