Ilze Nakase

Lektore, Koncertmeistaru katedra

Absolvējusi Em. Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolu, 1980.gadā beigusi J.Vītola konservatorijas klavieru klasi.
Studiju laikā uzsākusi darbu kā koncertmeistare prof. G. Kokara un J. Dūmiņa kora diriģēšanas klasē.
2002.gadā ieguvusi profesionālā maģistra grādu.
Kopš 1977.gada līdz šim brīdim strādā J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā  kora diriģēšanas un solo dziedāšanas katedrās.
Kopš 1994.gada Rīgas Doma kora skolas klavieru pedagoģe un koncertmeistare.
Kā kamerkora „Fortiuss”  koncertmeistare piedalījusies konkursos un koru skatēs Latvijā un ārzemēs.
Koncertmeistare 1.,2.,3. un 4. Jāzepa Vītola starptautiskajā kordiriģentu konkursā.
Kā arī koncertmeistare pūšamo un sitamo instrumentu konkursos 2001., 2003., 2005., 2006. 2007. un 2008.gadā.