Irma Kalniņa

Pieaicinātā docētāja, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra

Irma Kalniņa ir speciāliste profesionālās etiķetes, kā arī protokola jautājumos. 1973.gadā ieguvusi izglītību pedagoģijas zinātnē Ohaijo universitātē (ASV). Irmas Kalniņas profesionālā kvalifikācija papildināta 1995.gadā Washington School of Protocol (ASV), kā arī mācībās pie slavenās starptautiskās etiķetes ekspertes Letitia Baldridge (ASV) un 2010.gadā kursos International School of Protocol and Diplomacy (Beļģija). Etiķetes un protokola prakse iegūta, no 1993.gada līdz 2000.gadam esot Latvijas vēstnieka kundzei Vašingtonā (ASV). Kopš 2001.gada Irma Kalniņa vada profesionālās etiķetes apmācību nodarbības, kā arī vienlaicīgi strādā Nevalstiskā organizācijas centrā, attīstot filantropiju Latvijā. Irma Kalniņa kopš 2005.gada ir etiķetes, protokola un komunikācijas uzņēmuma SIA „Irmas Kalniņas konsultācija” vadītāja. No 2007.gada Irma Kalniņa vada etiķetes nodarbības vairākās Rīgas skolās. Irma Kalniņa strādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā no 2012.gada 1.septembra un viņas kompetencē ir sekojoši studiju kursi: Bakalaura studiju programmu C (brīvās izvēles) daļas studiju kurss „Skatuves uzvedības kultūra”; Maģistra studiju programmu A (obligātais) studiju kurss „Profesionālā etiķete”.

Grāmatas “Pie Galda” autorei, kas vēsta par galda kultūru un etiķeti bērniem 7+ un ģimenei. Tulkota un izdota Polijā.