Jānis Zirnis

Emeritētais profesors, Kora diriģēšanas katedra

Pasniedz jomā

Kora diriģēšana