Kirsi Maritta Heimonen

Docētāja, Profesionālā doktorantūra