Lana Burmistrova

Zinātnisko projektu vadītāja, Docētāja, Muzikoloģijas katedra

Absolvēja Leipcigas Universitātes Muzikoloģijas institūtu, izstrādājot bakalaura darbu par tēmu Structures I von Pierre Boulez – Topostheorie als innere Logik des Formaufbaus. Absolvēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (2017), izstrādājot maģistra darbu mūzikas psiholoģijas jomā par tēmu Uzmanība un atmiņa mūzikas mācīšanās procesā indivīdiem ar redzes traucējumiem. Kopš 2018. gada pavasara ir lektore JVLMA Muzikoloģijas katedrā.

Zinātniskās pētniecības darbība un intereses ietver dažādu mūzikas psiholoģijas un mūzikas neirozinātnes jautājumu izpēti gan klīniskā, gan ne-klīniskā kontekstā. Šobrīd izstrādā promocijas darbu par EEG-neirofīdbeka pieejas efektivitāti intrinziskās motivācijas komponentu noteikšanai mūzikas mācīšanās procesā.

Lana Burmistrova koordinē projektu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās Nr. 1.1.1.5/18/I/001, atbild par JVLMA zinātnisko projektu, Zinātniskās pētniecības centra zinātniskās darbības koordinēšanu un par JVLMA EURAXESS kontaktpunkta darbību.