Liene Batņa

Docente, Mūzikas pedagoģijas katedra

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore  Liene Batņa  ir absolvējusi Bauskas bērnu mūzikas skolas kora klasi, Jelgavas mūzikas koledžas diriģēšanas nodaļu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mūzikas pedagoģijas nodaļu iegūstot bakalaura un maģistra grādu mūzikā. 2015. gada jūnijā iegūst doktora grādu pedagoģijā, apakšnozarē – augstskolas pedagoģija, Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības akadēmijā  ar tematu Skolas kora diriģenta profesionālās pašpieredzes pilnveidošanās pedagoģiskajā procesā augstskolā, darba zinātniskā vadītāja Dr. habil. prof. Ausma Špona.