Līga Pētersone

ZPC pētniece, Dr.art.

2004. gadā absolvējusi JVLMA prof. Valda Zariņa vijoles klasi, bet 2011. gadā – prof. Guntas Rasas (Sproģes) kameransambļa klasi iegūstot maģistra grādu mūzikā. No 2011. līdz 2014. gadam L. Pētersone JVLMA turpina akadēmiskā doktora studijas, bet 2018. gadā ieguvusi mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu, aizstāvot promocijas darbu Klavieru trio Latvijas atskaņotājmākslā: vēsturiskā kopaina, ansambļi un spēles tradīcijas; darba zinātniskā vadītāja asoc. prof., Dr.art. Baiba Jaunslaviete. No 2006. līdz 2019. gadam L. Pētersone bijusi Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra māksliniece; 2017. gadā ievēlēta par pētnieci JVLMA Zinātniskās pētniecības centrā. Šobrīd L. Pētersones uzmanība un izpēte fokusējas profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveidē, īstenošanā un koordinēšanā.