Ligita Zemberga

Emeritētā profesore, Stīgu instrumentu katedra

Ligita Zemberga (Briede) beigusi prof. Ēvalda Berzinska čella klasi Jāz. Vītola Latvijas Valsts konservatorijā un aspirantūru pie prof. Ē. Berzinska un prof. A. Lazko, 2002. gadā profesionālā magistra grāds Mūzikā. Sniegusi solo koncertus, muzicējusi kā soliste kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, ar Liepājas simfonisko orķestri un Valsts Filharmonijas kamerorķestri, spēlējusi dažādos kameransambļos un čellu duetā ar Imantu Resni, veikti radio fondu ieraksti.

No 1961. gada līdz 2001. gadam LNSO māksliniece, no tiem 20 gadus bijusi čellu grupas koncertmeistare. Kā koncertmeistare spēlējusi ari valsts Filharmonijas kamerorķestrī. Strādājusi par čella spēles pedagogu Em. Dārziņa mūzikas skolā. No 1997. gada docētāja, asoc. prof. no 2006. gada Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. No 2002. līdz 2012. gadam Stīgu instrumentu katedras vadītāja.

Noorganizējusi un vadījusi Rīgas M. Rostropovoča čello festivāla Junioru un Senioru čellistu ansambļus. Vadījusi meistarklases Ogres un Siguldas starptautiskajās nometnēs, Lietuvas M. K. Čurļoņa Mākslas skolā starptautiskā čellistu seminārā, meistarklases Latvijas mūzikas skolu pedagogiem. 1981. gadā piešķirts Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces nosaukums. 2013. gadā piešķirts Triju Zvaigžņu Ordenis (5 šķira).