Līva Rotkale

Pieaicinātā docētāja, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra

Iegūts filozofijas zinātņu doktora grāds (Dr. phil.) un maģistra grāds klasiskajā filoloģijā (Mag. philol.) Latvijas Universitātē. Stažējusies Veinas Valsts Universitātes Filozofijas fakultātē ASV Fulbraita programmas ietvaros. Docē kursus analītiskajā filozofijā, loģikā un antīkajā filozofijā. Piedalījusies daudzās starptautiskās zinātniskās konferencēs, vairāku zinātnisku publikāciju autore.