Mārtiņš Upmacis

Studiju virzienu vadītājs

2008. gadā Latvijas Universitātē ieguvis humanitāro zinātņu bakalaura grādu filozofijā. 2010. gadā Biznesa augstskolā Turība ieguvis profesionālo maģistra grādu valsts pārvaldē, kā arī uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikāciju. Šobrīd turpina studijas doktorantūrā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. 

No 2016. gada strādājis Akadēmiskās informācijas centra akreditācijas departamentā - Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā, darbojoties ar studiju programmu licencēšanas un studiju virzienu akreditācijas jautājumiem. Piedalījies pieredzes apmaiņas braucienos uz kvalitātes aģentūrām Norvēģijā, Austrijā un Portugālē, konferencēs un semināros Somijā, Zviedrijā, Čehijā, Vācijā un Beļģijā, kā arī novērtēšanas vizītē Uzbekistānā. No 2020. gada nogales Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā pildījis konsultanta pienākumus augstākās izglītības jautājumos.