Renāte Čaupale

Pieaicinātā docētāja, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra

Renāte Čaupale, Dr. arch., RTU Arhitektūras fakultātes docente, LLU Vides un būvzinātņu fakultātes pētniece.

1999. gadā ieguva mākslas maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā, 2010. gadā aizstāvēja promocijas darbu “Art Deco estētikas evolūcija Latvijas arhitektūrā starpkaru periodā Polijas, Čehoslovākijas un citu zemju kontekstā” (Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte).

20. gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados piedalījās mākslas izstādēs Latvijā un Polijā. Galvenokārt glezno portretus, ziedus un klusās dabas. Darbi iepirki Latvijā, Francijā, Vācijā u.c.