Teiksma Jansone-Henkuzene

Docētāja, Kokles un ģitāras klase

Teiksma Jansone mācījusies kokles spēli Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā (tagad Latvijas Mūzikas akadēmija). Kopš 1980. gada vada koklētāju ansambli Teiksma, kura sastāvā piedalījusies dažādos konkursos un koncertos Latvijā un ārvalstīs - Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Vācijā, Anglijā, Somijā, Japānā, Spānijā, Čehijā, Turcijā, Šveicē, Dienvidāfrikā u.c. Tagad Teiksma Jansone ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente un Kokles klases vadītāja, veido dažādas koncertprogrammas, studenti piedalās konkursos un festivālos, viņa darbojas dažādu konkursu žūrijās Latvijā un ārvalstīs (Lietuvā, Krievijā). Teiksma Jansone ir Latvijas Koklētāju biedrības vadītāja, Dziesmu svētku apvienoto koklētāju ansambļu virsdiriģente un Kurzemes un Zemgales reģiona koklētāju ansambļu virsvadītāja.