Uģis Prauliņš

Pieaicinātais docētājs, Džeza mūzikas katedra