Valdis Bernhofs

Akadēmiskā darba prorektors, profesors, Muzikoloģijas katedra

1992. gadā pabeidzis Latvijas Mūzikas akadēmijas Kordiriģēšanas nodaļu. 2006. gadā absolvējis Heidelbergas (Vācija) Sociālo zinātņu universitāti, iegūstot mākslas maģistra grādu mūzikas terapijā. 2014. gadā ieguvis mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu muzikoloģijā, izstrādājot promocijas darbu par skaņaugstuma un ritma struktūrām dzirdes uzmanības treniņam. 1994. gadā piedalījies Rīgas Doma kora skolas izveidošanā. Kora skolā pasniedz džeza solfedžo un diriģēšanas mācību priekšmetus.

Kopš 2020. gada ir profesors Latvijas Mūzikas akadēmijas Muzikoloģijas katedrā. Zinātniski pētnieciskā darbība ietver sistemātiskās muzikoloģijas problēmjautājumu izpēti, jo īpaši kognitīvā dzirdes treniņa pieejas, muzikālās apdāvinātības neiropsiholoģiskos aspektus, mūziķa un mūzikas mīļotāja smadzeņu darbību akustiskas informācijas apstrādē. Ievēlēts par pētnieku 2014. gadā.

Nesenākās un topošās publikācijas:

Misjudgement of One’s Own Performance? Exploring Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder (ADHD) and Individual Difference in Complex Music and Foreign Language Perception
International Journal of Environmental Research and Public Health
2023-09    | journal-article, DOI: 10.3390/ijerph20196841, Source: Multidisciplinary Digital Publishing Institute

Assessment of Different Feature Extraction Methods for Discriminating Expressed Emotions during Music Performance towards BCMI Application 
Sensors
2023-02    | journal-article, DOI: 10.3390/s23042252, Source: Multidisciplinary Digital Publishing Institute

What Makes a Foreign Language Intelligible? An Examination of the Impact of Musical Ability and Individual Differences on Language Perception and How Intelligible Foreign Languages Appear
 Journal of Intelligence
2023-02    | journal-article, DOI:10.3390/jintelligence11030043, 
Source: Multidisciplinary Digital Publishing Institute 
 
Examining Individual Differences in Singing, Musical and Tone Language Ability in Adolescents and Young Adults with Dyslexia
Brain Sciences
2022-06    | journal-article,DOI:10.3390/brainsci12060744,
Source: Multidisciplinary Digital Publishing Institute