Valdis Bernhofs

Akadēmiskā darba prorektors, profesors, Muzikoloģijas katedra

1992. gadā pabeidzis Latvijas Mūzikas akadēmijas Kordiriģēšanas nodaļu. 2006. gadā absolvējis Heidelbergas (Vācija) Sociālo zinātņu universitāti, iegūstot mākslas maģistra grādu mūzikas terapijā. 2014. gadā ieguvis mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu muzikoloģijā, izstrādājot promocijas darbu par skaņaugstuma un ritma struktūrām dzirdes uzmanības treniņam. 1994. gadā piedalījies Rīgas Doma kora skolas izveidošanā. Kora skolā pasniedz džeza solfedžo un diriģēšanas mācību priekšmetus.

Kopš 2017. gada ir asociētais profesors Latvijas Mūzikas akadēmijas Muzikoloģijas katedrā. Zinātniski pētnieciskā darbība ietver sistemātiskās muzikoloģijas problēmjautājumu izpēti, jo īpaši kognitīvā dzirdes treniņa pieejas, muzikālās apdāvinātības neiropsiholoģiskos aspektus, mūziķa un mūzikas mīļotāja smadzeņu darbību akustiskas informācijas apstrādē. Ievēlēts par pētnieku 2014. gadā.