Velga Polinska

Docētāja, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra