Viktorija Tataurova

Pieaicinātā docētāja, Svešvalodu klase

2019. gadā ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā (Mg. philol.) Latvijas Universitātē. Maģistra darba nosaukums: “Rezultātos balstītas pieejas izmantošana angļu valodas kursa medmāsām izveidē iesācēju līmeņa studentiem”.

Kopš 2019. gada augusta strādā LU Medicīnas fakultātē par ārējo sakaru koordinētāju un angļu valodas docētāju studiju programmā Māszinības.

Piedalās tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursos (tajā skaitā, Skandināvu valodas mācīšanas un mācīšanās metodika (zviedru)).