Zane Šiliņa

Docētāja, Vispārizglītojošo studiju kursu katedra

Z. Šiliņa ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007) Latvijas Kultūras akadēmijā, kur strādā kopš 1996. gada. 2014. gadā Akadēmijas Senāts ievēlēja Z. Šiliņu par Akadēmijas prorektori akadēmiskajā darbā. Regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs gan Latvijā, gan ārzemēs, piedalījusies arī vairāku konferenču organizēšanā. Z. Šiliņas pētniecisko interešu centrā ir literatūra un dramaturģija plašā kultūras kontekstā.  Viņa publicējusi vairāk nekā 25 zinātniskos rakstus latviešu, angļu un lietuviešu valodā.