AS "Latvijas Finieris" atbalsts JVLMA studējošajiem

Kopš 2019. gada 16. janvāra, pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu starp Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un AS "Latvijas Finieris", studējošajiem ir iespēja pieteikties finansiālam atbalstam ar mērķi veicināt profesionālās pilnveides procesu un radošo darbību atbilstoši izglītības jomas specifikai mūzikas, dejas, pedagoģijas un pētniecības virzienos.

Tā ir iespēja jaunajiem talantiem iegūt finansiālu atbalstu dažādu aktivitāšu īstenošanai – dalībai starptautiskos konkursos, semināros, meistarklasēs, pētniecības un citos projektos.

Citi konkursi

Dalīties ar šo konkursu