Akadēmiskie amati

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem no 2020.gada 1.septembra uz 6 gadiem šādās studiju programmās:

 • lektora amats - 1 vakance /Stīgu instrumentu katedra/

profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Stīgu instrumentu spēle specializācijā Ģitāras spēle profesionālo studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Ģitāras spēle studiju kursu docēšanai

 • lektora amats - 1 vakance /Senās mūzikas katedra/

profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Vēsturisko instrumentu spēle specializācijas Pūšaminstrumentu spēle profilu Blokflautas spēle un Traversflautas spēle studiju kursa docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Senā mūzika studiju kursu Blokflautas spēle un Traversflautas spēle docēšanai

 • lektora amats - 1 vakance /Klavieru katedra/

profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Taustiņinstrumentu spēle specializācijas Akordeona spēle studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Akordeona spēle studiju kursu docēšanai

 • docenta amats - 1 vakance /Pūšaminstrumentu katedra: Metāla pūšaminstrumentu klase/

profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Pūšaminstrumentu spēle specializācijas Trompetes spēle studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Trompetes spēle studiju kursu docēšanai

 • docenta amats - 1 vakance /Džeza mūzikas katedra/

profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Džeza mūzika studiju kursa Džeza klavierspēle un profilējošu studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Džeza mūzika studiju kursu docēšanai

 • docenta amats - 1 vakance /Vokālā katedra/

profesionālās bakalaura studiju programmas Vokālā mūzika apakšprogrammas Akadēmiskā dziedāšana studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Vokālā mūzika profila Operdziedāšana studiju kursu docēšanai

 • docenta amats - 1 vakance /Mūzikas pedagoģijas katedra/

profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Mūzika un izglītība mūzikas pedagoģijas studiju kursu docēšanai

 

Saskaņā ar Nolikumu par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (turpmāk – Nolikums) pretendentiem līdz 2020.gada 30.aprīlim jānosūta uz e-pastu  vai jāatstāj pie JVLMA dienas dežurantiem (1.stāvā pie ieejas durvīm) šādi dokumenti:

 • Rektoram adresēts iesniegums par atļauju piedalīties konkursā.
 • Dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos/ zinātniskos grādus un amatus, uzrādot dokumentu oriģinālus.

            Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izsniegta izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam grādam vai diplomam ārvalstīs iegūtais diploms atbilst;

 • Dzīves un darba gājuma apraksts (curriculum vitae – CV) Europass formā;
 • Atskaite par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu, organizatorisko veikumu un profesionālo pilnveidi, saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā norādīto atskaites formu;
 • Dokumenti, kuri apliecina atskaitē par pēdējo sešu gadu perioda radošo zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi iekļautās ziņas;
 • Studiju kursa / kursu apraksti. Pretendenti par studiju kursu aprakstu iesniegšanu var konsultēties ar Studiju virzienu vadītāju I.Baltābolu (e-pasts: );
 • Citi dokumenti, kas pilnīgāk raksturo pretendenta kvalifikāciju (pēc pretendenta ieskatiem).

* Prasības akadēmisko amatu pretendentiem ir noteiktas JVLMA Nolikumā par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, ar kuru var iepazīties JVLMA Bibliotēkā, Personāldaļā, kā arī JVLMA mājas lapā (sadaļā: /Dokumenti/ Darba procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti / Nolikums par akadēmiskajiem amatiem JVLMA).

Akadēmiskajiem amatiem tiek noteikts šāds atalgojums: 

 • Docents 1009,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu;
 • Lektors 809,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu.

*Darba slodze tiek aprēķināta saskaņā ar docētāja individuālo tarifikāciju. 

Vēlēšanas uz vakantajiem lektora un docenta amatiem tiks organizētas 2020.gada 27.maijā, atbilstoši JVLMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Jautājumu gadījumā rakstīt uz  vai zvanīt +371 29549444!

*Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, K.Barona iela 1, Rīga.

Citas vakances

Dalīties ar šo vakanci