Akadēmiskie amati

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem no 2020. gada 1. novembra šādās studiju programmās:

 • asociētā profesora amats – 1 vakance /Pūšaminstrumentu katedra/

profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Pūšaminstrumentu spēle specializācijas Trompetes spēle studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Trompetes spēle un profesionālās doktora studiju programmas Mākslas apakšprogrammas Mūzika un skatuves māksla studiju kursu docēšanai.

 • asociētā profesora amats – 1 vakance /Džeza mūzikas katedra/

profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Džeza mūzika profesionālās specializācijas džeza ģitāras studiju kursu vai profesionālās bakalaura studiju programmas Vokālā mūzika apakšprogrammas Džeza vokāls profesionālās specializācijas studiju kursu un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Džeza ģitāra  vai specializācijas Vokālā mūzika  profila Džeza vokālā mūzika studiju kursu docēšanai.

 • profesora amats – 1 vakance /Džeza mūzikas katedra/

profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Džeza mūzika studiju kursu Džeza saksofons, Džeza kombo, Džeza mūzikas praktikums, profilējošu teorētisko studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Džeza mūzika studiju kursa Džeza mūzikas pētniecība docēšanai

 • profesora amats – 1 vakance /Muzikoloģijas katedra/

studiju virziena Mākslas profesionālo bakalaura studiju programmu profesionālās darbības mūzikas pamatkursu, profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika mūzikas teorētisko un praktisko  studiju kursu, akadēmiskās  maģistra studiju programmas Mūzika muzikoloģijas apakšnozares studiju kursu, doktora studiju programmas Muzikoloģija un profesionālās doktora studiju programmas Mākslas apakšprogrammas Mūzika un skatuves māksla studiju kursu un studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports profesionālo bakalaura studiju programmu mūzikas vēstures un teorijas studiju kursu docēšanai.

 • profesora amats – 1 vakance /Kora diriģēšanas katedra/

profesionālās bakalaura studiju programmas Diriģēšana apakšprogrammas Kora diriģēšana profesionālās darbības kora diriģēšanas specializācijas studiju kursu studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Diriģēšana profila Kora diriģēšana studiju kursu docēšanai.

 • docenta amats – 1 vakance / Mūzikas pedagoģijas katedra/

studiju virziena Mākslas profesionālo bakalaura studiju programmu pedagoģijas studiju kursu, profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, akadēmiskās  maģistra studiju programmas Mūzika pedagoģijas nozares studiju kursu un studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports profesionālo bakalaura studiju programmu pedagoģijas studiju kursu docēšanai.

 • docenta amats – 1 vakance / Kompozīcijas katedra/

profesionālās bakalaura studiju programmas Kompozīcija profesionālās darbības kompozīcijas specializācijas studiju kursu un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Kompozīcija studiju kursu docēšanai.

 • asistenta amats – 1 vakance / Dejas pedagoģijas katedra/

profesionālās bakalaura studiju programmas Deju un ritmikas skolotājs deju nozares profesionālās specializācijas studiju kursu docēšanai.

Saskaņā ar Nolikumu par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (turpmāk – Nolikums) pretendentiem JVLMA personāldaļā (214. telpā) līdz 2020. gada 28. septembrim jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Rektoram adresēts iesniegums par atļauju piedalīties konkursā.
 • Dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos/ zinātniskos grādus un amatus, uzrādot dokumentu oriģinālus.

            Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izsniegta izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam grādam vai diplomam ārvalstīs iegūtais diploms atbilst;

 • Dzīves un darba gājuma apraksts (curriculum vitae – CV) Europass formā;
 • Atskaite par pēdējo sešu gadu perioda radošo, zinātnisko, pedagoģisko darbu, organizatorisko veikumu un profesionālo pilnveidi, saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā norādīto atskaites formu;
 • Dokumenti, kuri apliecina atskaitē par pēdējo sešu gadu perioda radošo zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi iekļautās ziņas;
 • Citi dokumenti, kas pilnīgāk raksturo pretendenta kvalifikāciju (pēc pretendenta ieskatiem).

* Prasības akadēmisko amatu pretendentiem ir noteiktas JVLMA Nolikumā par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, ar kuru var iepazīties JVLMA Bibliotēkā, Personāldaļā, kā arī JVLMA mājas lapā (sadaļā: /Dokumenti/ Darba procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti / Nolikums par akadēmiskajiem amatiem JVLMA).


Vēlēšanas uz vakantajiem asistenta un docentu amatiem tiks organizētas JVLMA Senāta sēdē 2020. gada 28. oktobrī un vēlēšanas vakantajiem asociēto profesoru un profesoru amatiem tiks organizētas JVLMA Profesoru padomes sēdē 2020. gada 21. oktobrī, atbilstoši JVLMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Līgums ar asistenta un docenta amatā ievēlētajām personām tiks slēgts uz 6 gadiem.

Akadēmiskajiem amatiem tiek noteikts šāds atalgojums: 

 • Profesors 1576,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu;
 • Asociētais profesors 1262,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu;
 • Docents 1009,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu;
 • Asistents 641,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu.

*Darba slodze tiks aprēķināta saskaņā ar docētāja individuālo tarifikāciju. 

Jautājumu gadījumā rakstīt uz  vai zvanīt +371 29549444!

*Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, K.Barona iela 1, Rīga.

Citas vakances

Dalīties ar šo vakanci