Docētājs

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
izsludina atklātu konkursu uz docētāja amata vietu studiju kursu 
“Augstākās izglītības vadība”, “Izglītības iestādes tiesiskais regulējums” un “Izglītības politika” docēšanai 

(1 amata vieta uz noteiktu laiku - 12 mēneši)

 

JVLMA izsludina atklātu konkursu uz docētāja amata vietu studiju kursu “Augstākās izglītības vadība”, “Izglītības iestādes tiesiskais regulējums” un “Izglītības politika” docēšanu ESF projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr. 8.2.2.0/18/I/001 ietvaros. 

“Augstākās izglītības vadība”. Kurss paredzēts profesionālās maģistra studiju programmas "Mūzika un skatuves māksla", apakšprogrammas "Mūzika", specializācijas "Mūzika un izglītība" profilu "Mūzikas mācība" un "Instrumenta spēles mācība" 2. semestra studentiem, realizācijai 2020. gada pavasara semestrī. Studiju kursa īstenošanai tiek tarificētas 10 stundas, kas iekļauj 5 lekcijas (2x45min). 

 “Izglītības iestādes tiesiskais regulējums”. Kurss paredzēts profesionālās bakalaura studiju programmas "Deju un ritmikas skolotājs" 4. semestrim, realizācijai 2020. gada pavasara semestrī. Studiju kursa īstenošanai tiek tarificētas 30 stundas, kas iekļauj 10 lekcijas (2x45 min) un 10 stundas pārbaudījumu organizēšanai, konsultācijām un darbu labošanai (ja nepieciešams). 

 “Izglītības politika”. Kurss paredzēts profesionālās bakalaura studiju programmas "Deju un ritmikas skolotājs" 2. semestrim, realizācijai 2020. gada pavasara semestrī. Studiju kursa īstenošanai tiek tarificētas 16 stundas, kas iekļauj 5 lekcijas (2x45 min) un 6 stundas pārbaudījumu organizēšanai, konsultācijām un darbu labošanai (ja nepieciešams).

Galvenie pienākumi:

  • Studiju kursa apraksta sagatavošana, atbilstoši JVLMA studiju kursu izstrādes nosacījumiem;
  • Studiju kursu “Augstākās izglītības vadība”, “Izglītības iestādes tiesiskais regulējums” un “Izglītības politika” docēšana; 
  • Metodisko un mācību materiālu sagatavošana, ievietošana e-studiju vidē;
  • Pārbaudījumu organizēšana, novērtēšana.

Prasības pretendentiem:

  • akreditētās doktorantūras studiju programmas pēdējo kursu students vai zinātnisko grādu pretendents (kas līdztekus studijām doktorantūrā vai promocijas darba izstrādei, veiks akadēmisko darbību JVLMA pedagoģijas studiju programmās);
  • šobrīd nav darba tiesiskajās attiecībās ar JVLMA;
  • teicamas latviešu valodas zināšanas.

Atalgojums tiek noteikts saskaņā ar stundas algas likmi 7,84 EUR par 1 stundu.  

Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) līdz 2019. gada 8. decembrim sūtīt uz e-pasta adresi . Vai pa pastu, adrese, Kr.Barona iela 1, Rīga, LV-1050, ar norādi “Augstākās izglītības vadība”, “Izglītības iestādes tiesiskais regulējums” un “Izglītības politika” docētāja atlasei”. Tālrunis uzziņām 26168477.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pietikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija.

Citas vakances

Dalīties ar šo vakanci