Pētnieks

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (turpmāk – JVLMA) izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām pētījumu veikšanai JVLMA Zinātniskās pētniecības centrā:

  • Pētnieks sistemātiskajā muzikoloģijā (0,25 slodzes) uz 6 gadiem – 1 vakance; 
  • Pētnieks etnomuzikoloģijā (0,25 slodzes) uz 6 gadiem – 1 vakance.

Pretendentiem jānosūta uz e-pasta adresi  vai jāiesniedz pie JVLMA dienas dežurantiem (1.stāvā pie ieejas durvīm) līdz 2020.gada 31.jūlijam šādi dokumenti:

1. Rektoram adresēts iesniegums par atļauju piedalīties konkursā;

2. Dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos / zinātniskos grādus, uzrādot dokumentu oriģinālus;

2.1. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī Akadēmiskās informācijas centra izsniegta izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam grādam vai diplomam ārvalstīs iegūtais diploms atbilst;

3. Dzīves un darba gājuma apraksts (curriculum vitae – CV) Europass formātā; 

4. Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda zinātnisko darbu, tajā norādot pēdējo sešu gadu ikdienas darba saturu un apjomu, pieredzi izglītības/ studiju darbā, publikācijas, konferences, seminārus, priekšlasījumus, zinātnisko pētījumu projektu un programmu vadību vai līdzdalību to īstenošanā, eksperta darbību Latvijas Zinātnes padomes un starptautiskajos projektos un programmās un citu svarīgu informāciju pēc pretendenta ieskatiem (pārskata forma atrodama JVLMA mājas lapā sadaļā Veidlapas / Docētāju veidlapas / 17.Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda mākslinieciskās jaunrades, zinātnisko, pedagoģisko darbu un profesionālo pilnveidi);

5. Dokumenti, kas apliecina pārskatā par pēdējo sešu gadu perioda zinātnisko darbu iekļautās ziņas;

6. Citi dokumenti, kas pilnīgāk raksturo pretendenta kvalifikāciju (pēc pretendenta ieskatiem).

Pētniekam ar doktora grādu atalgojums ir 248,54 EUR pirms nodokļu nomaksas par 0,25 slodzes darbu.

Vēlēšanas uz vakantajiem Zinātniskās pētniecības centra pētnieku amatiem tiks organizētas Zinātniskās padomes sēdē 2020.gada 25.augustā, atbilstoši JVLMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, K.Barona iela 1, Rīga.

Citas vakances

Dalīties ar šo vakanci