Pētnieks sistemātiskajā muzikoloģijā

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
izsludina konkursu uz vakanto zinātniskā personāla amata vietu pētījumu veikšanai JVLMA Zinātniskās pētniecības centrā

Pētnieks sistemātiskajā muzikoloģijā (0,25 slodzes) uz 6 gadiem – 1 vakance

Pretendentiem JVLMA personāldaļā (Krišjāņa Barona ielā 1, Rīgā, 214.telpā) līdz 2020.gada 13.janvārim plkst.16:00 jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Rektoram adresēts iesniegums par atļauju piedalīties konkursā;
  2. Dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos/ zinātniskos grādus, uzrādot dokumentu oriģinālus;
  3. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī Akadēmiskās informācijas centra izsniegta izziņa par to kādam Latvijā piešķirtam grādam vai diplomam ārvalstīs iegūtais diploms atbilst;
  4. Dzīves un darba gājuma apraksts (curriculum vitae – CV) Europass formātā;
  5. Pārskats par pēdējo sešu gadu perioda zinātnisko darbu, tajā norādot pēdējo sešu gadu ikdienas darba saturu un apjomu, pieredzi izglītības/ studiju darbā, publikācijas, konferences, seminārus, priekšlasījumus, zinātnisko pētījumu projektu un programmu vadību vai līdzdalību to īstenošanā, eksperta darbību Latvijas Zinātnes padomes un starptautiskajos projektos un programmās un citu svarīgu informāciju pēc pretendenta ieskatiem (pārskata forma atrodama JVLMA mājas lapā sadaļā Veidlapas / Docētāju veidlapas);
  6. Dokumenti, kuri apliecina pārskatā par pēdējo sešu gadu perioda zinātnisko darbu iekļautās ziņas;
  7. Citi dokumenti, kas pilnīgāk raksturo pretendenta kvalifikāciju (pēc pretendenta ieskatiem).

Pētnieka atalgojums ir 165,69 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par 0,25 slodzes darbu;
Pētniekam ar doktora grādu atalgojums ir 248,54 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par 0,25 slodzes darbu.

Vēlēšanas uz vakantajiem Zinātniskās pētniecības centra pētnieku amatiem tiks organizētas Zinātniskās padomes sēdē 2020.gada 25.februārī, atbilstoši JVLMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

JVLMA informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Krišjāņa Barona iela 1, Rīgā, tālr. 26168477.

Citas vakances

Dalīties ar šo vakanci