Viesdocētājs

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

izsludina atklātu konkursu ārvalstu viesdocētājam uz studiju kursu

“Miera saglabāšana stresa apstākļos” docēšanu uz noteiktu laiku (6 mēneši)

JVLMA izsludina atklātu konkursu ārvalstu viesdocētājam uz studiju kursu “Miera saglabāšana stresa apstākļos” docēšanu 2020./2021. akadēmiskā gada rudens semestrī ESF projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr. 8.2.2.0/18/I/001 ietvaros.

Galvenie pienākumi:

  • Studiju kursa apraksta sagatavošana, atbilstoši JVLMA studiju kursu izstrādes nosacījumiem;
  • Studiju kursa docēšana. Studiju kursa īstenošanai tiek plānotas 156 stundas;
  • Metodisko un mācību materiālu sagatavošana, ievietošana e-studiju vidē;
  • Pārbaudījumu organizēšana, novērtēšana, saskaņā ar studiju kursa aprakstu.

Prasības pretendentiem:

  • ārvalstu akreditēto augstskolu un atbilstošo specializāciju studiju programmu akadēmiskais personāls, kura pedagoģiskā darba stāžs augstskolā ir vismaz 5 gadi;
  • pieredze studiju kursa “Miera saglabāšana stresa apstākļos” satura izstrādē un vadīšanā.

Atalgojums tiek noteikts saskaņā ar stundas algas likmi 15,30 EUR par 1 stundu.  

Pieteikuma vēstuli un CV (Europass formā) līdz 2019. gada 13. decembrim sūtīt uz e-pasta adresi ar norādi “Miera saglabāšana stresa apstākļos” docētāja atlasei.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija.

Citas vakances

Dalīties ar šo vakanci