Bakalaura studentiem jāpiesakās A daļas studiju kursiem līdz 18. septembrim

Līdz 18. septembrim profesionālo bakalaura studiju programmu studenti var veikt vispārizglītojošo studiju kursu izvēles, kas 2020./2021. akadēmiskajā gadā tiek īstenotas pēc jauna plāna. 

Šī gada maijā bakalaura studenti piedalījās aptaujā par vispārizglītojošo studiju kursu īstenošanas kvalitāti. Aptaujas rezultāti, kā arī vispārizglītojošo studiju kursu īstenošanas prasības atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem ir bijis pamats pārskatīt JVLMA īstenotās modulārās izglītības struktūru un saturu, kas tika ieviesta 2018. gadā un tika īstenota divu gadu garumā. 

Studējošie ar veiktajām izmaiņām var iepazīties savos @jvlma e-pastos, kā arī tuvākajā laikā – katras programmas studiju plānos. 

Pieteikšanās studiju kursiem notiek, aizpildot pieteikuma anketu:

Pieteikšanās studiju kursiem iespējama tikai caur oficiālo "JVLMA" epastu! Ja ir nozaudēta piekļuves informācija, lūgums vērsties pie IT daļas ().

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Muzikoloģijas, kompozīcijas un tehnoloģiju nodaļas vadītāju Janu Janišausku.

Dalīties ar šo ziņu