Informācija 2. – 4. kursa bakalaura programmu studentiem

Līdz 30. augustam studiju virziena Mākslas profesionālā bakalaura studiju programmu 2. – 4. kursa studenti ir aicināti izvēlēties moduļa Mūzikas vēsture un teorija studiju kursus, kuri tiks apgūti 2021./2022. akadēmiskajā gadā. 

Moduļa Mūzikas vēsture un teorija studiju kursu izvēles ir gana plašas un ir paredzētas studentu profesionālo interešu vajadzībām atbilstošu zināšanu un prasmju apgūšanai. 

Pieteikuma anketas un studiju kursu anotācijas pieejamas studējošo @jvlma e-pastā.

Dalīties ar šo ziņu