Informācija profesionālā bakalaura studiju programmu reflektantiem

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) ir publicējusi uzņemšanas iestājpārbaudījuma “Kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)” uzdevumu paraugus, kas pieejami JVLMA e-studiju vidē.

Uzdevumi paraugi ir paredzēti profesionālā bakalaura studiju programmu reflektantiem, lai sekmīgāk sagatavotos konkrētajam uzņemšanas pārbaudījumam.

Dalīties ar šo ziņu