Izsludināts konkurss uz JVLMA padomes locekļu amatiem

Kultūras ministrija (reģ.Nr. 90000042963)
izsludina konkursu uz Ministra kabineta virzītu Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas padomes locekļu amatiem (2 (divas) amata vietas uz četriem gadiem)

Kandidātiem/-ēm izvirzāmās prasības:
•    Atbilstība Augstskolu likuma 14.1 panta desmitajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā noteiktajām prasībām.
•    Augstākā izglītība, kas atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai ir iegūta augstākajā izglītības pakāpē (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu augstskolas padomes locekļa amata pienākumus.
•    Nevainojama reputācija (kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju).
•    Darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas padomes locekļa amata pienākumus:
○    ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze organizācijas vadībā vai citā vadošā amatā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina, kā arī norādīt nodarbināto skaitu);
○    praktiskā darba pieredze organizācijas stratēģiskajā vai pārvaldības procesu vadībā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina);
•    Profesionālā pieredze šādās jomās (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina):
○    profesionālā pieredze finanšu vadībā un auditā;
○    profesionālā pieredze risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmā;
○    profesionālā pieredze starptautiskajā sadarbībā.
•    Vadības pieredze šādās jomās (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina):
○    vadības pieredze sadarbības tīklu veidošanā, tostarp augstākās izglītības un darba tirgus sadarbībā;
○    vadības pieredze komandas un iesaistīto pušu vadībā.
○    pārmaiņu vadības pieredze;
○    izpratne par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē;
○    izpratne, kas nepieciešama augstskolas stratēģiskajai vadībai;
○    prezentācijas prasmes (pielietojot digitālās tehnoloģijas);
○    komunikācijas un argumentācijas prasmes;
○    angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenis) augstskolas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt pašvērtējumu par angļu valodas zināšanu līmeni).

Lasīt vairāk

Dalīties ar šo ziņu