JVLMA akadēmiskā personāla angļu valodas apmācības

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr.8.2.2.0/18/I/001 ietvaros Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) no 2019. gada 23. septembra līdz 2020. gada 31. maijam nodrošinās Studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" akadēmiskā personāla profesionālās (specifiska akadēmiskā un zinātniskā darba zināšanu) angļu valodas zināšanu pilnveidi 14 akadēmiskā personāla pārstāvjiem.

Apmācību programmā iekļauta gan profesionālās terminoloģijas, gan akadēmiskās un zinātnisko darbu rakstības, gan lietišķās angļu sarunvalodas un sarakstes apguve u.c.

Apmācības notiks trīs reizes nedēļā JVLMA telpās.

Dalīties ar šo ziņu