JVLMA izsludina konkursu uz Padomes locekļa amatu

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina konkursu uz
JVLMA Padomes locekļa amatu
(amatpersonas amats uz noteiktu laiku – 4 gadi)

JVLMA Padome kā koleģiāla JVLMA augstākā lēmējinstitūcija ir atbildīga par valsts augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina valsts augstskolas darbības atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Pretendentu atlase notiek saskaņā ar Augstskolu likumā, 2021. gada 29. septembra Senāta sēdē apstiprinātajā dokumentā “Kārtība, kādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas senāts izvirza padomes locekļus darbam padomē” (turpmāk – Kārtība) un Padomes locekļu pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanas komisijas apstiprinātajos kārtības pielikumos noteikto kārtību. 

Prasības pretendentiem/-ēm:
●    JVLMA darbinieks;
●    akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
●    darba pieredze vadītāja amatā augstākās izglītības, kultūras (mūzikas, dejas, kultūrizglītības jomas tiks uzskatītas par priekšrocību), zinātnes, valsts vai pašvaldības institūcijā vai tās dibinātā kapitālsabiedrībā, kuras kompetence ir saistīta ar augstākās izglītības, mūzikas, dejas, kultūrizglītības, kultūras menedžmenta vai zinātnes jomu;
●    izpratne par izglītības sistēmu kopumā un kultūrizglītības sistēmu Latvijā;
●    valsts valodas zināšanas vismaz C1 līmenī atbilstoši Eiropas vienotās valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmas tabulai;
●    nevainojama reputācija;
●    pretendents nav un pēdējo 12 mēnešu laikā nav bijis Saeimas deputāts, Ministru kabineta loceklis vai parlamentārais sekretārs;
●    sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

Lasīt vairāk

Dalīties ar šo ziņu