JVLMA izveidotas jaunas bakalaura un doktorantūras studiju programmas

Līdz 2023. gadam, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu īstenos vairākus attīstības projektus 2 123 167, 63 EUR apmērā.

16. jūnijā plkst. 11.00 JVLMA Facebook lapā būs iespēja vērot tiešsaistes preses konferenci, kurā JVLMA rektors, profesors Guntars Prānis, JVLMA Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļas vadītāja, docente Liene Batņa, Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) prorektore akadēmiskajā darbā, profesore Zane Šiliņa un Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) prorektors studiju un zinātniskajā darbā, profesors Andris Teikmanis informēs par jaunajām pedagoģijas un radošo industriju studiju programmām.

ESF atbalstītie projekti vērsti uz jaunu studiju programmu izveidi un uzsākšanu. Viens no svarīgākajiem jaunumiem - pirmo reizi Latvijā sadarbībā ar LKA un LMA ir izstrādāta kopīga studiju programma “Profesionālā doktora studiju programma Mākslās”. Tā ir sagatavota licencēšanai, un doktorantu uzņemšana plānota 2020. gada rudenī.

Kopā ar Latvijas Universitātes, LKA, LMA, Daugavpils Universitātes un Liepājas Universitātes ekspertiem tapusi pedagoģijas studiju pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs”. 

Jau 2020./2021. akadēmiskajā gadā būs iespēja uzsākt studijas profesionālās bakalaura studiju programmas “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” apakšprogrammās “Skolotājs mūzikā un kultūras studijās” un “Skolotājs dejā un kultūras studijās”. Savukārt 2021./2022. akadēmiskā gada sezonā JVLMA izsludinās uzņemšanu profesionālās bakalaura studiju programmas “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” apakšprogrammās “Skolotājs mākslā un kultūras studijās” un “Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās”. Līdztekus tam topošie pedagogi tiks aicināti pieteikties arī studijām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs”. 

Papildus jaunizveidotajām programmām tiks aktualizēts arī JVLMA esošo studiju programmu saturs un modernizēta JVLMA pārvaldība: uzlabota organizatoriskā un kvalitātes vadības sistēma, pilnveidoti dažādi IT risinājumi un digitalizācijas iespējas, kā arī veicināta JVLMA akadēmiskā un vispārējā personāla profesionālā pilnveide.

Līdz šim ar ERAF līdzfinansējumu ir būtiski uzlabota JVLMA infrastruktūra, kā arī veicināta pētniecības jomas attīstība, Mūzikas akadēmijas pētniekiem iesaistoties divu “Apvārsnis 2020” starptautisku pētījumu projektos.

Dalīties ar šo ziņu