JVLMA mūzikas vēsturnieku videokonference

24. aprīlī notika JVLMA Latvijas mūzikas vēstures pētnieku grupas videokonference, lai diskutētu par 2019./2020. sezonas pētījumu rezultātiem.

Latvijas mūzikas vēstures pētnieku grupas mērķis ir radīt fundamentālu pētījumu sēriju par Latvijas mūzikas vēsturi no viduslaikiem līdz mūsdienām. Uzsāktie neordinārie mūzikas vēstures pētījumi izriet no vajadzības papildināt fragmentāro Latvijas mūzikas vēsturi ar principiāli jaunu zināšanu epizodēm un likumsakarībām. Šobrīd projekta dalībnieki pēta 17. gadsimta, 19. un 20. gadsimta tematiku un tas ir pirmreizējs skats uz visas Latvijas teritorijas mūzikas vēsturi, nevis tikai Rīgas vēsturi.

Projekta vadītāja ir prof., Dr.art. Lolita Fūrmane, kura šoreiz prezentēja t.s. Pirmā Rīgas teātra unikālās nošu kolekcijas pirmreizēju izvērtējumu, prof., Dr.phil. Mārtiņs Boiko viesa skaidrību jautājumā – vai Herders jauca latviešu un lietuviešu valodas dziesmas? Asoc. prof., Dr.art. Baiba Jaunslaviete vēstīja par spilgtu vēstures epizodi - Bilzes orķestra vieskoncertiem Rīgā un to rezonansi mūzikas kritikā 1870. gados, savukārt prof., Dr.art. Jānis Kudiņš plaši iepazīstināja ar mūzikas dzīves procesiem Daugavpilī (Dinaburgā, Dvinskā) 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā. Dr.art. Zane Prēdele raksturoja vāciskās un latviskās Jelgavas bagātīgo mūzikas dzīvi 19. gadsimtā un asoc. prof., Dr.art. Indriķis Veitners raisīja klātesošo sajūsmu par pirmo Latvijas džeza festivālu “Kikok” 1962. gadā.          

Vēsturnieku grupas intensīvs darbs neapsīkst un vērtīgās atziņas tiks publicētas JVLMA rakstu krājumos. 

Dalīties ar šo ziņu