JVLMA turpina pētniecības aktivitāšu īstenošanu dalībai "Apvārsnis Eiropa" programmā

JVLMA turpina īstenot pētniecības aktivitātes dalībai nākamajā Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis Eiropa”.

Kopā ar starptautiskā konsorcija partneriem JVLMA plāno aktīvi iesaistīties pētniecības ideju realizēšanā gan koordinatora, gan sadarbības partnera statusā. Jaunu ideju realizēšanai tiek apzināts starptautiskais konsorcijs un koncepts projektu pieteikumu izstrādei. Tiek apzināti tiešsaistes formāta pasākumi, lai pēc iespējas veiksmīgāk īstenotu starptautiskā konsorcija darba grupu sanāksmes. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir stratēģiska informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iekļaušana dažādu aktivitāšu īstenošanai, ņemot vērā klātienes aktivitāšu ierobežojumus, lai samazinātu iespējamos riskus saistībā ar Covid-19 izplatību. 

Uz doto brīdi JVLMA uz 50% ir sasniegusi vienu no svarīgākajiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” rādītāju saistībā ar virs kvalitātes sliekšņa novērtējumu projektu pieteikumiem. 

Dalīties ar šo ziņu