JVLMA turpina projektu pieteikumu izstrādi dalībai “Apvārsnis Eiropa” projektu konkursos

JVLMA turpina īstenot pētniecības aktivitātes dalībai ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” projektu konkursos, liekot uzsvaru uz dalību t.s. bottom-up pieejas projektu konkursos. 

Uz doto brīdi tiek izstrādāti un pilnveidoti projektu pieteikumi dalībai dažādos “Apvārsnis Eiropa” projektu konkursos. 
Lai nodrošinātu veiksmīgu projektu pieteikumu izstrādi starptautiskā konsorcija ietvaros, tiek apzinātas un aktīvi pielietotas IKT iespējas attālinātai saziņai starp konsorcija partneriem pandēmijas laikā. Starptautisko zinātnisko konferenču īstenošanai tiek izvērtēti iespējamie formāti, ņemot vērā ierobežojumus un riskus saistībā ar Covid-19 izplatību.

Uz doto brīdi JVLMA uz 100 % ir sasniegusi vienu no svarīgākajiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” rādītāju saistībā ar virs kvalitātes sliekšņa novērtējumu projektu pieteikumiem.

Dalīties ar šo ziņu