Noskaidroti Gunara Larsena stipendijas saņēmēji

2020. gada jūlijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Atbalsta fonds sadarbībā ar JVLMA Studējošo pašpārvaldi piešķīra Stīgu instrumentu katedras profesora Gunara Larsena stipendiju četriem JVLMA studējošajiem:

  • Dacei Pererai (Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs / Flautas spēle);
  • Norai Kalniņai (Senā mūzika / Dziedāšana);
  • Antonam Trocjukam (Stīgu instrumentu spēle / Čella spēle);
  • Martai Trofimovičai (Pūšaminstrumentu spēle / Saksofona spēle).   

Stipendija 250 EUR apmērā piešķirta pēc prof. Gunara Larsena iniciatīvas kā vienreizējs pabalsts COVID-19 vīrusa izraisīto seku mīkstināšanai. 

Dalīties ar šo ziņu