Noslēgušies JVLMA un LNKC organizētie pedagogu kursi

21. novembrī noslēdzās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) un Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) mēneša garumā kopīgi organizētie pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mūzikas vēstures un teorijas mācību saturs profesionālajā izglītībā”.

36 stundu apjomā no 22. oktobra līdz 21. novembrim 50 profesionālās ievirzes mūzikas teorētisko mācību priekšmetu un profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija pedagogi platformā Zoom noklausījas virkni daudzveidīgu un zināšanām piesātinātu lekciju. 

Liels paldies LNKC un Elitai Barisai par piedāvāto sadarbību, JVLMA vadībai, kas atbalstīja šo kursu norisi, IT daļai par tehnisko nodrošinājumu un JVLMA Muzikoloģijas katedrai par milzīgo saturisko ieguldījumu un dedzīgo atbalstu - prof. Valdim Bernhofam, prof. Jānim Kudiņam, prof. Andrim Vecumniekam, lekt. Baibai Kurpniecei, lekt. Zanei Šmitei, doc. Ievai Rozenbahai, asoc. prof. Baibai Jaunslavietei un emerit. prof. Elenai Lebedevai!

Dalīties ar šo ziņu