Paldies "SKOLA 2020" dalībniekiem!

PALDIES visiem, kas rosījās pārstāvot JVLMA 26. starptautiskajā izglītības izstādē "SKOLA 2020"!

PALDIES projekta galvenajam inciatoram un organizatoram - JVLMA Studiju daļas vadītājam Ainaram Šablovskim!

PALDIES prof. Ventim Zilbertam, Ērikam Kiršfeldam, Antrai Vīksnei, Kasparam Zemītim, Annijai Bičulei, Janai Lācei, Kristīnai Bondarei, Sandrai Vītolai, Gunai Ezermalei, Gintai Pētersonei, Edmundam Mickus, Jāni Āboliņam, Jānim Auziņam, Janai Janišauskai, Lienei Batņai, Tomam Ostrovskim, Ancei Skopānei, Guntaram Poplavskim, Laurim Avotiņam, Klāvam Jankevicam, Viktorijai Martiņukai, Dārtai Stašānei, Ingusam Grīnbergam, Intai Kļimovičai, Jachin Edward Pousson, Laimai Ratniecei-Miltiņai, Mikam Akotam, Katrīnei Sabīnei Kalniņai, Iļjam Larinovam, Katrīnai Kubeckai, Jeļizavetai Gridjuško, Sofijai Gridjuško, Evelīnai Lašketai, Zhang Hailong, Ilzei Amandai Zakrevskai, Vladimiram Grebenčikovam, Rūdim Cebulim, Norai Kalniņai, Anetei Viļumai, Ievai Pļaviņai, Elīzai Apinei, Annai Ivanovai, Anastasijai Jevstigņejevai, Edgaram Allažam Karpenskim, Martai Balodei, Luīzai Ciemesei, Elzai Liepiņai, Elzai Heinsbergai, Ksenijai Aleksandrovai, Jānim Cīrulim, Kristai Eņģelei, Veronikai Hrustaļovai, Elvitai Maskalānei, Diānai Pčolkinai, Laurai Āboltiņai, Marijai Butorovai, Gundai Kačkānei, Gretai Malmanei, Vitai Putānei, Beātei Annei Strautai, Luīzei Annijai Zalcmanei un Andai Zīsbergai! 

Dalīties ar šo ziņu