Par JVLMA darbību no 13. jūnija

Ievērojot 9. jūnijā Ministru kabinetā pieņemtos noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie naicināti ievērot turpmāko kārtību studiju un darba procesa organizēšanā. 

JVLMA studiju process:

1. Līdz 2019./2020. akadēmiskā gada beigām studiju procesa īstenošana notiek attālināti. Šie nosacījumi ir attiecināmi uz pilnīgi visu studiju kursu pārbaudījumiem, kas tiek organizēti individuāli, grupās vai plūsmās, un kuros nav paredzēti valsts vai kvalifikācijas pārbaudījumi;

2. Studiju kursos, kuros paredzēti valsts vai kvalifikācijas pārbaudījumi var plānot klātienes konsultācijas studējošiem (tostarp individuālās konsultācijas un mēģinājumus ar koncertmeistaru), gatavojoties šo pārbaudījumu norisei;

3. Valsts vai kvalifikācijas pārbaudījumi (bakalaura, maģistra un kvalifikācijas darbu aizstāvēšana) studiju programmās jāorganizē attālināti, izņemot studiju programmas, kurās tas nav iespējams. 

JVLMA darbība:

1. JVLMA Bibliotēka pieejama apmeklētājiem darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00;

2. Saskaņojot ar Rektorātu, JVLMA vispārējā personāla sturktūrvienībām darbu iespēju robežās jāorganizē attālināti. Jānosaka saīsināti apmeklētāju pieņemšanas laiki;

3. Dokumentu apriti jāorganizē elektroniski. 

JVLMA telpu izmantošana:

1. JVLMA telpas atļauts izmantot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 19.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, lai nodrošinātu studējošo individuālu patstāvīgo darbu, īstenotu docētāju attālinātu studiju procesu un nodrošinātu vispārējā personāla pienākumu izpildi, ja to nav iespējams veikt attālināti; 

2. Norādītajā laika periodā JVLMA telpās nedrīkst organizēt publiskus pasākumus, t. sk. sanāksmes, klātienes koncertus, meistarklases, balvu pasniegšanas ceremonijas, studiju gada noslēguma pasākumus, ja to dalībnieku un apmeklētāju skaits pārsniedz 100 personas.

Citi nosacījumi:

1. JVLMA Saimniecības daļai jāorganizē JVLMA telpās esošos mūzikas instrumentu saskarsmes virsmu ar cilvēka ķermeni, jo sevišķi pianīnu, klavieru, flīģeļu regulāru (vismaz vienu reizi diennaktī) dezinficēšanu;

2. Atbildīgi attiecībā pret sevi un apkārtējiem jāievēro Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā izstrādātos norādījumus;

3. Akadēmijā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, karantīna vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Apmeklētājiem jāievēro 2 m distance.

4. Par augstāk minēto noteikumu neievērošanu lūgums nekavējoties informēt JVLMA rektoru vai rektora pienākumu izpildītāju.

Dalīties ar šo ziņu