Par JVLMA darbību no 21. oktobra

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un 2021. gada 9. oktobra MK rīkojumu Nr. 720 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un tajā 2021. gada 20. oktobrī veiktos grozījumus,

līdz 14. novembrim:

  • atceltas visas klātienes nodarbības, lekcijas un semināri (aizliegums attiecas gan uz individuālajām, gan grupu nodarbībām), nodrošinot JVLMA studiju procesu attālināti;
  • atcelti visi publiskie pasākumi;
  • sanāksmes tiek organizētas tikai attālināti. 

No 1. novembra atļauts izmantot JVLMA telpas darba dienās no 8:00 – 19:00, sestdienās no 9:00 – 19:00 un svētdienās no 9:00 – 16:00 tikai:

  • studējošo individuālam patstāvīgam darbam (t.i., studējošais drīkst izmantot telpas, lai vingrinātos individuāli – telpā atrodoties vienatnē);
  • docētājiem, kuri nevar īstenot attālinātu studiju procesu no savām mājām, lai izmantotu JVLMA aprīkojumu attālinātam studiju procesam (t.i., docētājs telpā atrodas vienatnē un, izmantojot JVLMA aprīkojumu, nodrošina attālinātu studiju procesu studējošajiem). 

Ar detalizētām jaunās kārtības vadlīnijām aicinām iepazīties ŠEIT.

Dalīties ar šo ziņu