Par sejas masku vilkšanu akadēmijas telpās

Uzturoties JVLMA koplietošanas telpās, tiek lietots mutes un deguna aizsegs.

Reflektantiem:
Iestājpārbaudījumu norises telpā reflektants var novilkt mutes un deguna aizsegu, ja reflektants var uzrādīt derīgu Covid-19 sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu.

Uzņemšanas komisijai:
Uzņemšanas komisijas locekļi ir personīgi atbildīgi par mutes un deguna aizsega lietošanu vai noņemšanu iestājpārbaudījumu laikā.

Bezmaksas siekalu testu veikšana tiks nodrošināta JVLMA telpās 9. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 13.00 un 12. jūlijā no plkst. 09.00 līdz 14.00 pie JVLMA dispečera (dežuranta).

Dalīties ar šo ziņu