Piesakies AS "Latvijas Finieris" stipendijai!

AS "Latvijas Finieris" ir sniegusi atbalstu konkursam JVLMA studējošo profesionālās pilnveides un radošās darbības procesiem, piešķirot 5000 EUR šī mērķa realizēšanai 2019./2020. akadēmiskā gada rudens semestrī.

JVLMA izsludina pieteikšanos konkursam atbalsta saņemšanai! Studējošajiem pieteikumi iesniedzami Studiju daļā (101.telpa) līdz šī gada 22. novembrim plkst. 16:00. Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu un pieteikumus iesniegt atbilstoši tajā noteiktajam.

Šīs atbalsta programmas konkursu termiņi tiek izsludināti atbilstoši atbalsta sniegumam.

Dalīties ar šo ziņu