Pirmo reizi Latvijā licencēta JVLMA “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” studiju programma

2. septembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai (JVLMA) tika izsniegta licence par tiesībām īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” skolotāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

Studiju programmas izstrāde īstenota Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide” Nr.8.2.1.0/18/I/001 ietvaros. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” tapusi sadarbībā ar Latvijas Universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Daugavpils Universitātes un Liepājas Universitātes ekspertiem.

Uzņemšana “Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” studiju programmā notiks 2021. gada jūlijā. Lai reflektanti varētu pilnvērtīgi sagatavoties iestājpārbaudījumiem, JVLMA organizēs konsultācijas. Studiju programmas mērķis ir sagatavot skolotājus darbam profesionālās ievirzes un interešu izglītības mūzikas, dejas un mākslas izglītības programmās. Tās realizācija tiks īstenota sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju. 

Licencētās studiju programmas absolventi varēs turpināt studijas jaunizveidotajā profesionālā bakalaura studiju programmā “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs”, kura ir iesniegta licencēšanai.

Dalīties ar šo ziņu